Uchwały nowego zarządu (WAŻNE)

W dniu dzisiejszym nowy zarząd klubu spotkał się na swoim pierwszym posiedzeniu. Przeanalizowano aktualną sytuację klubu oraz wybrano nowe władze.

1) Zarząd Klubu MLKS Unia Gniewkowo na mocy podjętej dziś uchwały pragnie poinformować wszystkich rodziców zawodników grup młodzieżowych, że nieuregulowane składki za dwa kolejne miesiące skutkować będą brakiem możliwości udziału zawodnika w zajęciach. 

2) Wybrano także nowe władze klubu, które prezentują się na dzień dzisiejszy następująco:

Prezes: Tomasz Zielas
V-ce Prezes d/s sportowych: Tomasz Kłosowski
V-ce Prezes d/s organizacyjnych: Krzysztof Pietrzak
V-ce Prezes d/s marketingu: Szymon Stolarski

Skarbnik: Sławomir Graczyk
Sekretarz: Anna Majer

Koordynatorzy grup młodzieżowych: Rafał Tyburek, Maurycy Makowiecki

Członkowie zarządu:
Mateusz Krajewski
Janusz Majer
Krzysztof Polewski